Sügüse lätt sulasõ poolõ, keväjä lätt peremehe poolõ