Takast tulõva targõba.

Kuulutused

Lisa kuulutus

 • Hange kahe õppereisi ja kolme ürituse korraldamiseks Pihkva oblasti ettevõtjatele ja ettevõtluskeskkonna arendajatele

  MTÜ Setomaa Liit on algatanud hanke Setomaa arenguprogrammi toetatava projekti “ Setomaa
  koostöövõrgustiku ning ülepiirilise ettevõtjate koostöövõrgustiku tugevdamine 2019/2020”
  raames kahe õppereisi korraldamiseks Setomaa partneritega koostööst huvitatud Pihkva oblasti
  ettevõtjate, organisatsioonide ja asutuste esindajatele ning kolme ettevõtluskeskkonna ja koostöö
  arendamisele suunatud ürituse korraldamiseks Petseri Seto majas (Petšorsakii Biznes-Inkubator).
  Teenuse osutamise aeg on november 2019 – september 2020.
  Lähteülesanne on kirjeldatud kuulutusele lisatud failis.
  Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt hiljemalt 19. septembril 2019.a. e-posti aadressil
  info@setomaa.ee

  Kaja Tullus Tullus / 5106664 / info@setomaa.ee