Kiä kohut käü, tuu olkõ' kahrõ' miis, tuul olkõ' hammas hüä.