Täämbätsi töid jätku-ui hummõnist tetä.

Koostöö koordineerimine vedosnike koosolekute ja Petseri seto maja tegevuste korraldamise kaudu

Setomaa Valdade Liidu käivitas 02.10.2017 projekti "Koostöö koordineerimine vedosnike koosolekute ja Petseri seto maja tegevuste korraldamise kaudu", mille siht on arendada Setomaa ettevõtlus- ja elukeskkonda ning hoida Setomaa head mainet koostöötegevuste korraldamise kaudu. Projekti käigus

  • valmistatakse ette ja viiakse läbi üksteist koostöö koordineerimise koosolekut
  • Petseri Seto majas valmistatakse ette ja viiakse läbi vähemalt kolm üritust
  • korraldatakse koostööks vajalikud kohtumised ja nõupidamised Pihkva oblasti koostööpartneritega
  • võetakse vähemalt kolmel üritusel Setomaal vastu Pihkva oblasti delegatsioone.

Projekt kestab kuni 30.09.2018.

Projekti kogumaksumus on 6 942,64 eurot. Projekti toetab 5900 euro ulatuses Setomaa arengu programm.