Ulliga läät kohtohe, tsia tapat ar', a mis sa sääntsega tiit, ko sa olõt.

Külakogukondade tugevdamine koostöö kaudu

  

Projekt „Külakogukondade tugevdamine koostöö kaudu“ algas 2018. aasta sügisel ning kestab 2022. aasta augustini. Projekti partnerid on MTÜ Setomaa Liit, Setomaa vald ja Rõuge vald.

Projekti eesmärk on aidata külakogukondadel üheskoos muuta oma kodukandis elu paremaks ja huvitavamaks. Eesmärgi saavutamiseks on korraldatud projektis:

  • Neljast õppepäevast koosneva kaasamis- ja motivatsioonikoolituse viis 2018. aasta novembrist 2019. aasta märtsini läbi MTÜ Väärtuskoolitus.
  • Kolmest õppepäevast koosneva koduloo-uurimise koolituse viis 2019. aasta märtsist maikuuni läbi SA Seto Instituut.
  • Kolmest õppepäevast koosneva terviseedendamise koolituse viis 2020. aasta jaanuaris ja veebruaris läbi OÜ Revolutsioon.
  • Perioodil 2018-2020 toimus 14 piirkondlikku külade kokkusaamist.
  • Ühiseid tsõõriklaudu külade koostöö arutamiseks toimus kokku neli, neist kaks viis MTÜ Partnerlus läbi 2019. ja 2020. aastal ning kaks OÜ Teravik 2022. aastal. Tsõõriklaudade tulemustest on koostatud kokkuvõtted.
  • Setomaa külade õppereis Rõuge valla küladesse toimus 13. juunil 2019. aastal.
  • Ühine õppereis Järva valla küladesse toimus 11.-12. juulil 2022. aastal

Projekti tegevustega on nelja aasta jooksul kokku puutunud 272 inimest. Rõuge valla külade elanikke on osalenud 42 külast kokku 100. Setomaa valla külade elanikke on osalenud 65 külast kokku 148. Neid inimesi, kes on osalenud vähemalt viiel üritusel, on kokku 29.

Koduloo-uurimise koolituseks soetati diktofon ja kaasaskantav skänner, millega on võimalik digiteerida fotosid, dokumente ja fotonegatiive. Need esemed jäävad abivahendiks neile, kes koguvad külade ajalugu. Diktofoni ja skänneri kasutamise soovi korral tuleb võtta ühendust Setomaa Liiduga (info@setomaa.ee, 5106664).

Projekt viiakse ellu LEADER-meetme toetusega  (tegevusgrupp Piiriveere Liider).

Projektijuht Kaja Tullus, kaja@setomaa.ee, 510 6664