Ul'li tsusid, ul'l tapp kah.

Kultuurivahetusviisade taotlemine viisakoordinaatori vahendusel

23.01.2012 kinnitas regionaalminister käskkirjaga Vene Föderatsiooni kultuurivahetuse viisataotluste volitatud isiku (nn. Kagu-Eesti viisakoordinaatori) tegevusjuhised.

Viisakoordinaatori vahendusel vormistatakse tasuta viisad ainult VF Välisministeeriumi poolt kinnitatud nimekirjade alusel maksimummahus 2000 inimest aastas. Nimekirjad koostab kaks korda aastas Kagu-Eesti viisakoordinaator valla-ja linnavalitsuste ning nende allasutuste, mittetulundusühenduste ja seltsingute poolt esitatud ettepanekute alusel.

Nimekirja kantakse ainult Põlva ja Võru maakonna elanikke (kontrollitakse rahvastikuregistris), kes osalevad teadus-, kultuuri- või kunstiüritustel, sealhulgas ülikoolide ja muudes vahetusprogrammides või kirikukoguduste tegevuses ning surnuaedu külastavad isikud.

Viisakoordinaatori teenuse täpsemat kirjeldust ja viisa taotlemiseks vajalike dokumentide kohta loe siit.

Viisataotluste vastuvõtt toimub 2019. aastal kindlatel vastuvõtuaegadel üheksas kohas, vaata viisakoordinaatori inbformatsiooni 2019.a teise poolaasta kohta siit

VF Petseri linnas või Petseri rajooni Irboska, Kruppa, Kulje, Laura, Uue-Irboska, Pankjavitsa või Petseri vallas elavate sugulaste või nende matmispaikade külastamiseks vormistatud tasuliste nn. kommertsviisade viisalõivu kompenseerimise kohta loe siit.

NB! Kultuurivahetuse viisad ei ole mõeldud ärisidemete ülevalpidamiseks, kaubareisideks, turismireisideks, sugulaste külastamiseks, hauaplatside külastamiseks ja paljuks muuks. Igale reisieesmärgile on kehtestatud oma viisaliik ning nende kohta saab täpsemat informatsiooni VF konsulaarosakondadest või Venemaa viisakeskustest Tartus ja Tallinnas.

Andy Karjus, Kagu-Eesti viisakoordinaator
+372 511 0611, viisakoordinaator@gmail.com