Varra om koolta, mitte üles tulla.

Majandusõpetus 2014/2015 õppeaastal Setomaa koolides

2014/2015 õppeaastal oli projekti kaasatud Setomaa 4 kooli 200 õpilast. Koolitust said 17 õpetajat ja projekti perioodil tegeleti majandusõpetuse projektis õpetamise, juhendamise ja koordineerimisega 1275 tundi. Toimus 2 üle-setomaalist ettevõtluspäeva. Meremäele olid kutsutud nooremad õpilased ja teemaks oli Loomad. Näidati ja tegutseti erinevatel tegevustel loomi kaasates ja aidates nt linnupesakasti valmistamine, piirivalve teenistuskoerte näitamine jms. Räpina Aianduskoolis toimunud ettevõtluspäeval osalesid vanemad õpilased ja teemaks oli Taimed.

Toimusid erinevad töötoad: aiandus, keskkonnakaitse ja floristika.

Loodi 9 firmat: Mikitamäe MF Kodo, Mikitamäe MF Poisid, Värska ÕF Pitsiaeg, Värska ÕF ELF, Värska MF Vigurvänt, Värska MF Seto Värk, Misso MF Kuldne Kolmik, Meremäe MF Pärlipüüdjad, Meremäe MF Cork
Toimus 5 õppekäiku: külastati Võhmat , Aluksnet, Tartu, A.le.Coqi, Tallinna ja Tartu erinevaid ettevõtteid, Kolossovas Vana Jüri seebikoda .

Osaleti 13 erineval üritusel: Rahvusvaheline ÕF laat ,,Üle piiri turundus’’ Värskas, ÕF laat Pärnumaa Jõulud , ÕF laat Tartus, Tallinna ÕF laat, laat Lätis, Apes, Rootsis ÕF tutvustus – müük, Soomes Haapajärvil MF tutvustus – müük, Eesti parim MF lõppvõistlus. Lisaks olid õpilased väljas kohaliku tähtsusega laatadel: Mikitamäe valla jõululaat, Meremäe kooli laat, Värska G jõululaat, müügipunkt Kostipäeva kohvikus. Enamus Setomaa õpilasfirmad olid esindatud ka Seto Kuningriigi laadal. Õpilasfirmad moodustasid Kuningriigis eraldi müügirea ja väljapanekud olid kenad.

Setomaa koolide õpilasfirmad on taas olnud edukad. Noored on tublid ja ettevõtlikud ning on tõestanud, et saavad edukalt konkureerida linnakoolide õpilastega.

Pärnumaa Jõulud: Meremäe MF Pärlipüüdja parim toode MF seas, Misso MF Kuldne Kolmik – parim müügistrateegia ja suurim läbimüük MF seas, Värska ÕF Pitsiaeg – parim väljapanek ÕF seas.
Rahvusvahelisel õpilasfirmade konkurss-laadal Värskas, konkureerides Venemaa, Läti ning Lõuna- Eesti õpilasfirmadega saavutati mitmeid auhindu. Hindas rahvusvaheline žürii.

Parim toode - Värska G õpilasfirma PitsiAEG, Parim teenus - Värska G õpilasfirma ELF, Parim väljapanek - Mikitamäe kooli MF, Innovaatiline firma - Värska G õpilasfirma Vigurvänt, Keskkonnasõbralik firma - Meremäe kooli MF Pärlipüüdja, Zürii eripreemia Pärandi parim kasutamine - Värska G MF Seto Värk, Zürii eripreemia, isikupärane noor - Misso MF Kuldne kolmik müüja Keidi Fomotškin

Minifirmade lõppvõistlusele Tallinna pääses osalema ca 20 firmat. Värska MF Vigurvänt saavutas 2. koha ja Misso Kuldne Kolmik 3.koha. Väga tublid!

Projekti märksõnaks oli majandusõppe alane rahvusvaheline koostöö. Seto õpilasfirmade noortel toimus mitmeid kohtumisi: Läti Ape koolinoorte, Vene poolelt Petseri noorte, Soomest Haapajärvi noorte ja Rootsi Eesti kooli noortega. Oleme olnud eeskujuks teistele ja rääkinud oma firmade tegemistest.

Majandusõpetust Setomaa koolides toetab Setomaa arengu programm.