Olet haige, sis ohi', tõbine, sis tehi'.

Majandusõpetus 2015/2016 õppeaastal Setomaa koolides

Majandusõpetus ja õpilasfirmade käivitamine Setomaa koolides 2015-2016 läks edukalt. Kõigis neljas Setomaa koolis moodustati õpilas- või minifirmad ning läbiti õppetundides ja ringitundides ettevõtluse programm. Projekti oli kaasatud 18 õpetajat, kes jagasid oma majandusalaseid teadmisi, juhendasid huviringe või koordineerisid projekti tegevusi koolisiseselt ja koolide vahel. Uute õpetajatena tegutsesid sel õppeaastal Kaarel Vaidla (Värska) ja Avo Aia (Mikitamäe).

Kokku oli projekti kaasatud erinevatesse tegevustesse ettevõtlusalaste teemadega 190 õpilast. Projekti algul loodi Setomaa neljas koolis 11 firmat: Mikitamäe MF Tänu Tegu, Mikitamäe MF Sukasäär, Mikitamäe MF Loojad, Värska ÕF Pitsiaeg Pluss , Värska ÕF ELF, Värska MF Õnnemäng, Värska MF T-Smile, Värska MF Siilipoisid, Misso MF KDK Karbid, Meremäe MF 3D Disain, Meremäe MF Tähed ritta. Enamuses Setomaa koolide firmad on minifirmad ja nemad peavad pingutama, et õpilasfirmade kõrval silma paista ning esile tõusta.

Sel õppeaastal väärib eriti esiletõstmist II Rahvusvahelisel õpilasfirmade konkurss-laadal Värskas Mari Linnusele (Värska) antud eripreemia särava müügitöö eest ja Värska MF poiste Pesa Hotelli eripreemia erilise tootearenduse eest. Pärnu õpilasfirmade laadal saavutas Meremäe ÕF parima müügistrateegia ja parima läbimüügi tunnustuse. Tublid! Tore, et enamus Setomaa õpilasfirmadest oli esindatud Seto Kuningriigipäeva laadal Värskas. Õpilasfirmad moodustasid Kuningriigis eraldi müügirea, väljapanekud olid kenad, kaupa oli piisavalt ning noored müüjad suhtlemishimulised.

Setomaal õpilasfirmades tegutsevad noored on suhelnud varasemalt Venemaa Pihkva oblasti, Läti, Soome ja Rootsi noortega. Oleme nende riikide noortega koos läbi viinud erinevaid tegevusi ja külastanud piirkonda ja sealseid koole. Selle õppeaasta projekti märksõnaks oli taas majandusõppealane rahvusvaheline koostöö. Seto õpilasfirmade noortel ja õpetajatel toimus kohtumisi: Meremäe õpilastel Läti Ape koolinoortega, Värska õpilastel Soome Haapajärvi noortega ja kõigi nelja kooli noortel Leedu Klaipeda linna erinevate koolide noortega. Klaipeda linn ühes suuremas koolis, Balti Gümnaasiumis toimus mai kuus 14 õpilasfirma kauba esitlus, tutvustus ja müük. Lisaks Setomaa koolinoortele olid kohal Klaipeda 4 erineva gümnaasiumi noored. Meie minifirmade noored said seal häid kogemusi, sest Leedu noorte ingliskeelsed esitlused olid haaravad, kaubad stiilseid javäljapanekud põnevad. Samas said Setomaa põhikooliastme õpilased hea kogemuse oma firma presentatsiooniks inglise keeles. Kindlasti oli see kohtumine heaks võimaluseks end teistega võrrelda, silmaringi laiendada ja ennast proovile panna. Samuti oli see reis heaks koolituseks Setomaa 8-le õpetajale.

Projekti perioodil tegeleti majandusõpetuse projektis õpetamise, juhendamise ja koordineerimisega 1257 tundi .Toimus vahva üle-setomaaline ettevõtluspäev: Lambapäev mille käigus külastati 2 lambakasvatuse talu, Saatses ja Mikitamäel. Misso noored käisid õppekäigul Võrumaa ettevõtetes.

Projekti jooksul osaleti 10 erineval üritusel. ÕF laadad Eestis (4): II rahvusvaheline ÕF laat ,,Üle piiri turundus’’ Värskas, ÕF laat Pärnumaa Jõulud , ÕF laat Tartus (osales Misso kooli MF), Tallinna ÕF laat. Laadad, müügid Euroopas (1): Laat Leedus Klaipedas, Balti Gümnaasiumis. Kohaliku tähtsusega laadad (5): Mikitamäe valla jõululaat, Meremäe kooli laat, Värska G jõululaat, Suviste laat Värskas, Seto Kuningriigipäeval müük. 

Projekti tegevuste paremaks korraldamiseks ja kõigi koolide kaasamiseks toimus 3 koordinaatorite ümarlauda: Obinitsas 24.09.15, Obinitsas 25.01.16, Värskas 10.06.16. Lisaks suheldi ja arutati ühiseid majandusõpetuse alaseid teemasid koosolemistel Leedus ja Seto Kuningriigis.

Setomaal jääb koolides õpilasi aasta aastalt järjest vähemaks – loodame, et tugev majandusõpetus koolides on üheks aluseks noortele hiljem Setomaale tagasi pöördumiseks. Kindlasti võib väita, et tänu majandusõpetuse projektile on paranenud õpilaste omavaheline läbikäimine Setomaa valdade noorte vahel.

Majandusõpetust Setomaa koolides toetab Setomaa arengu programm.