Kui kats kaklõsõ, saa kolmas man pessä.

MTÜ Karisilla külaselts

2002. aasta kevadel sai Karisillas alguse külaliikumine, MTÜ Karisilla loodi sama aasta sügisel.

Seltsi eesmärgiks on küla elanike ühistegevuse aktiviseerimine kogukonna kui terviku tegutsemise kaudu, küla infrastruktuuri ja talumajanduse arendamine läbi mitmesuguste ürituste ja koolituste korraldamise. Karisilla küla tegevusi on kajastatud ka kogumikus „Külalood“, mis räägib kagu-Eesti kogukondade kogemustest külade arendamisel. Rajatud on külaplats, kus on olemas kiik, WC ja sportimisvõimalused. Seda kõike on tehtud projektide abil, mida on rahastanud Kohalik Omaalgatus, Põlvamaa Partnerlusprogramm ja Setomaa Kultuuriprogramm.

Traditsioonilised ettevõtmised: jõulupidu (vana kalendri järgi), paabapraasnik, käsitöönäitus, munapühad, turupäev, jaanipäev, sügisnäitus.

Kontakt: Elli Lepasild
Tel. 795 4323