Kui tiit, nii süüt.

MTÜ Lobotka küla Selts

Ühe setu küla - Lobotka - arengulugu

Kirjutatud 4.02.2007

Lobotka külas elab 75 inimest ja küla pindala on ligi 500 hektarit. Lobotka külaelanikud korraldasid esimese Külapäeva 1998. aastal, rahalist abi saime Värska vallavalitsusest. Külapäevale tulid endised ja praegused külaelanikud, kokku tublisti üle saja inimese. Küla seltsingu moodustasime 1999. aastal, et jagada kohustusi ning vastutust külas toimuvateks üritusteks.

Värska vallaga koostöös leidsime uue külaplatsi, mis asus riigimaal ja mille vallavalitsus taotles Lobotka külaseltsile. Talgute korras ehitasime suure külakiige ja korrastasime platsi. Uuel külaplatsil toimus esimene üritus - Muinastulede öö.

Aastal 2000 kirjutasime esimese projekti Kohaliku Omaalgatuse Programmile soovides saada abi kõlakoja ehitamisel. Projekti abiga õnnestuski osta katuse materjal. Õnnestunud projekt andis julgust järgmiste projektide kirjutamiseks.

Kohaliku Omaalgatuse Programmist oleme projektidega saanud mitmel korral toetust külakeskuse väljaehitamiseks. Kaasfinantseerija on alati olnud Värska Vallavalitsus ja tööde teostajateks Lobotka külaelanikud. Külas elab meil iga ala spetsialiste ja seni olemegi kõikide töödega väga hästi hakkama saanud. Külaplatsile on ehitatud kõlakoda, paigaldatud elekter, võrkpalliväljak, korvpalli harjutamise koht, istepingid, autode parkla, kividega piiritletud lõkkeplats ja varjualune.

Lobotka külaplatsil toimuvad igal aastal nüüd juba traditsioonilised üritused: Lihavõttepüha, Muinastulede öö, Kevadine heakorrastuspäev ja iga kolme aasta järel Külapäev. Järgmine Külapäev toimub 2009. aasta juunikuu teisel laupäeval.

Küla seltsingust sai 2003. aastal MTÜ Lobotka küla Selts. Arengukava 2003-2010 on suureks abiks edaspidisteks planeeringuteks. Oleme saanud toetust Sapardist projektile, mille käigus paigaldasime küla territooriumile kolm teabetahvlit koos 35 postkastiga, kaks suurt küla tutvustavat välikaarti ja viis sinise taustaga küla tutvustavat liiklusmärki.

Partnerlus-programmist saime toetust nelja ürituse - Kevadine heakorrastuspäev, Lihavõttepüha, Külapäev, Muinastulede öö - läbiviimiseks. Selle projekti käigus sai MTÜ Lobotka küla Selts endale korraliku võsalõikuri, mida kasutame küla heakorrastuspäevadel. Maaelu Edendamise Sihtasutus toetas 14 aktiivsema külaelaniku Soome tutvumisreisile sõitmist. Setomaa Kultuurprogramm toetas Lihavõttepüha läbiviimist ja kahe suure laua ja nelja pingi ehitamist. Kohaliku Omaalgatuse Programmi toetusel ehitasime varjualusele põranda ja külaselts sai endale muruniiduki.

2006. aastal toetas Maaelu Edendamise Sihtasutus külaseltsile fotoaparaadi ostmist. Olemegi praegu mures fotoaparaadist fotode ümberlaadimisega, säilitamisega, edastamisega ja kokkusaamistel esitlemistega, kuna arvuti puudub. Alates 1998. aastast on külas toimunud üritusi jäädvustatud videol.

2007. aastal toetab MTÜ Lobotka küla Selts rahvatantsurühma KÄOKULD 10.aasta juubelisünnipäeva korraldamist kolme erineva juba rahastatud projekti kaudu.

Projektidest saadud toetused on olnud väga vajalikud külaelu arenguks. Lobotka küla elanikud tänavad kõiki, kes on olnud abiks külaelu arendamisel.

Heldur Kotov
MTÜ Lobotka Küla Selts juhatuse esimees
heldur.kotov@mail.ee