Hiir om ka julgõ, ku kass maka.

MTÜ Naisteklubi Mixina

MTÜ Naisteklubi Mixina tegutseb aastast 1996. Moodustati selleks, et anda Mikitamäe valla naistele võimalus eneseharimiseks, kultuuriliseks ja sportlikuks ühistegevuseks. Traditsiooniks on kujunenud vanaemadepäeva, lastekaitsepäeva ja koduste laste jõulupeo korraldamine.

2002.aastal avati naisteklubi Mixina poolt Mikitamäel laste mänguväljak, mille rajamise finantseeris Kohaliku Omaalgatuse Programm.

Mikitamäe naisteklubi Mixina on mittetulundusühing ning koraldab kultuurilis-hariduslike üritusi, et ühiselt vaba aega veeta ja sportida ning koostöös teiste asutuste ja organisatsioonidega arendada Mikitamäe valla elu.

Koos käiakse iga kuu esimesel esmaspäeval.

Naisteklubi esinaine: Eva Sulaoja
tel. 53420675