Kiä magõhõhõ kõnõlõs ja madalahe kumardas, tuu hüä inimene olõ-õi.

MTÜ Rahvatantsuansambel Hõbehall

Mikitamäe rahvatantsuansambel HÕBEHALL tegutseb aastast 1995 esmalt memmede rühmana. 2001. aasta lõpus lisandus ka segarühm (praegu ainuke segarühm Setomaal). MTÜ loodi aastal 2001.

Kontakt:

Mikitamäe, Põlvamaa 64301
www.hobehall.ee
info@hobehall.ee