Ku olt susi suulõ, sis olõ ka kahr tüüle.

MTÜ Seto Küük arengukava ja tegevuskava

MTÜ Seto Küük arengukava on liikmete ja sidusrühmade kokkuleppe, mis suunas ja kuidas peab Setomaal toiduvaldkonna arendamisega liikuma.

MTÜ Seto Küük arengukava 2019 - 2024.