Võõra hobõsõ säläst õks maaha tõugatas.

Obinitsa naisselts MIITSIRK

Obinitsa naisselts "Miitsirk" tegutseb aktiivselt alates 1997.aastast. Seltsis on 6 liiget.

Seltsi eesmärgid on: Obinitsa piirkonna naiste vaba aja aktiviseerimine, heategevusürituste organiseerimine ja läbiviimine, kursuste korraldamine, rahvakunstitraditsioonide jätkamine, pere- ja külaürituste organiseerimine.

Suurem ettevõtmine on "Lihavõttemaa" korraldamine, mis 2006. aastal toimus üheksandat korda. Üritus baseerub põhiliselt seto lihavõttekombestikule, keele ja kultuuri tutvustamisele. Ürituse sihtgrupiks on lapsed, kuid kogemused on näidanud, et positiivsete emotsioonidega ja rahulolevatena lahkuvad "Lihavõttemaalt" ka täiskasvanud.

Obinitsa naisselts "Miitsirk"
65301, Obinitsa küla, Võrumaa
Esinaine: Aira Tarros, telefon: 7854 102
Asetäitja: Rieka Hõrn, telefon: 7861 412
e-post: setoseltsimaja@hot.ee