Nõna tsuskat sisse, a vaiv om jo vällä' tulla'.

Obinitsa Pensionäride Selts

Obinitsa Pensionäride Seltsil on 40 liiget. Tegutseb alates 1999. aastast.

Selts pakub pensionäridele kooskäimisvõimalust.

Luubi all:

  • küla areng
  • iseenda harimine
  • tähtpäevade tähistamine

Obinitsa Pensionäride Selts
65301, Obinitsa küla, Võrumaa
Esinaine: Maidi Tammik
telefon: 785 4163
e-post: setoseltsimaja@hot.ee