Aig om, sõs ei tunnõ jumalat, ku aig tulõ, sis kummardas kunnalõ jalga.

Obinitsa Pensionäride Selts

Obinitsa Pensionäride Seltsil on 40 liiget. Tegutseb alates 1999. aastast.

Selts pakub pensionäridele kooskäimisvõimalust.

Luubi all:

  • küla areng
  • iseenda harimine
  • tähtpäevade tähistamine

Obinitsa Pensionäride Selts
65301, Obinitsa küla, Võrumaa
Esinaine: Maidi Tammik
telefon: 785 4163
e-post: setoseltsimaja@hot.ee