Angu-ui aitümmat, tuust saa-ai' ruuga kiitä', pareb kausikõsõ täüs suurmit.

Pillimees Raali Ain

Pillimees Raali Ain mängib karmoškalugusid Setomaalt ja mujaltki.
Kontakt: 5274 235, raaliain@hot.ee