Lepä kannust kasu-ui' kõivo ja kõo kannust kasu-ui' leppä.

Pillimees Raali Ain

Pillimees Raali Ain mängib karmoškalugusid Setomaalt ja mujaltki.
Kontakt: 5274 235, raaliain@hot.ee