Süütku-ui kannu, kui haugas om karah.

Pillimehed Toomas ja Meel Valk

Mängivad põhiliselt seto ja eesti aga ka muude rahvaste pillilugusid ning õpetavad rahvalikke tantse.
Võivad mängida vaikset meeleolumuusikat muu tegevuse taustaks või lüüa peole hoo sisse ja pidulistel jalad tatsuma.

Tuntud ja tunnustatud karmoškamängijad Toomas (30) ja Meel (29) elavad Setomaal Nedsaja külas. Noored pillimehed on kohal kõigil seto traditsioonilistel külapidudel ja Setomaa suursündmustel. Meel ja Toomas on andnud kontserte ja sisustanud peoõhtuid kõikjal Eestis ning tutvustanud seto pillilugusid ja tantse ka Prantsusmaal, Saksamaal, Portugalis, Lätis, Venemaal, Udmurdimaal, Mordvamaal, Tatarimaal, Suurbritannias, Šotimaal ja USA-s. 2014. aastal valiti Meel ja Toomas Valk Setomaa parimaks pilliperekonnaks.

Vaata