Ku olt susi suulõ, sis olõ ka kahr tüüle.

Rahvatantsurühm Poloda piigad

Setode elus on alati tähtsal kohal olnud muusikategemine ja külapeokultuur, samuti on neile laulmine loomulik ja igapäevane. Meie repertuaari kuuluvad nii seto folkloorsed tantsud, setoainelised tantsud kui ka eesti rahvatantsud. Kanname paikkonna (seto) rahvariideid. Naisrühm Poloda Piigad tantsib praeguse põhikoosseisuga alates 2012.aasata sügisest. Oleme noor ja nooruslik rühm

Rahvatantsurühm Poloda Piigad tegutseb Mikitamäel.
Rühmajuht Raili Mõttus tel.nr.56478930 raili.mottus@gmail.com