Vanna ul'le imp jovva-ai ar' opada.

Rikka Ivvani stipendium

Seto Kongressi Vanemate Kogu annab välja RIKKA IVANI STIPENDIUMI, mille eesmärk on toetada ja innustada Setomaa laste ja noorte pärimusmuusika õpinguid.

Rikka Ivani stipendiumi jaoks saab igaüks raha anda. Stipendiumiraha võib kanda MTÜ Seto Kongressi Tugiühing pangaarvele EE821010220029174017, seletus: annetus Rikka Ivani stipendiumifondi. Suur tänu kõigile lahketele toetajatele!

Stipendium ergutab Setomaal elavaid õpilasi tegelema pillimänguga, ennast arendama, avalikult esinema ning viljelema traditsioonilisi mängutehnikaid, viise ja pille

Stipendiumit saab taotleda järgmiseks otstarbeks:

 • õppemaksu tasumine huvikoolis;
 • eraõpetaja palkamine;
 • pilli ostmise või remondi osaline või täielik rahastamine;
 • osalemiseks pärimusmuusika teemalises pillilaagris või koolitusel väljaspool Setomaad;
 • esinemiseks konkursil või võistumängimisel väljaspool Setomaad;
 • esinemiseks festivalil väljaspool Setomaad.

Stipendiumi taotleja:

 • peab olema taotlemise eelneva aasta 31. detsembri seisuga ajaloolise Setomaa rahvastikuregistri järgne elanik või on nimetatud piirkonna (huvi)kooli õpilane;
 • on avalduse esitamise hetkel kuni 18 aastat vana (kaasa arvatud);
 • tunneb püsivat huvi muusikaõpingute vastu, mis väljendub muusikakooli õpingutes või koduses õppimises juhendaja käe all. Kasuks tuleb osalemine pillilaagrites ja seto kirmastel

Stipendiumitaotluste konkurss kuulutatakse välja kord aastas, suve alguses. Konkursiteade avaldatakse ajalehes Setomaa. 

Stipendiumi taotlemiseks tuleb tähtajaks esitada Seto Kongressi Vanemate Kogule järgmised dokumendid:

 • vabas vormis taotlus koos põhjendusega ühel A4 leheküljel (lisada taotleja kontaktandmed – aadress, e-post, tel. nr ja pangarekvisiidid)
 • soovituskiri taotleja õpingute juhendajalt

Taotluse võib esitada nii õpilane, tema seaduslik esindaja kui ka juhendaja.

Taotlus esitada e-posti teel Seto Kongressi Vanemate Kogule aadressil igor.taro@setomaa.ee
Komisjon vaatab ja arutab läbi laekunud dokumendid ning teeb otsuse stipendiumi või stipendiumite määramiseks. Komisjonil on õigus teha otsus mitme stipendiumi väljaandmiseks stipendiumi fondi ulatuses.
Komisjon teeb stipendiumi saajatele otsuse teatavaks hiljemalt viie tööpäeva jooksul.

Stipendiumi tunnuskiri antakse välja enne kooliaasta algust.