Sõvvad nikavanni' ku jovvad.

Seto Infoselts

Seto Infoseltsi põhitegevus on setokeelse veebilehe www.seto.ee pidamine ning seto kultuuri edendamine.

Seto Infoseltsi juhataja Rein Järvelill