Jovva-ai kõvaga maelda, virgaga joosta õi rikkaga üts häste ellä'.

Seto Infoselts

Seto Infoseltsi põhitegevus on setokeelse veebilehe www.seto.ee pidamine ning seto kultuuri edendamine.

Seto Infoseltsi juhataja Rein Järvelill