Säält olõ-õi koolul kamidägi saia, kost võtta olõ-õi.

Seto Infoselts

Seto Infoseltsi põhitegevus on setokeelse veebilehe www.seto.ee pidamine ning seto kultuuri edendamine.

Seto Infoseltsi juhataja Rein Järvelill