Ku külä mullõ küllüle, sõs ma küläle sällüle.

Seto Infoselts

Seto Infoseltsi põhitegevus on setokeelse veebilehe www.seto.ee pidamine ning seto kultuuri edendamine.

Seto Infoseltsi juhataja Rein Järvelill