Hirmutagu-ui paabat tühäga, paaba om tedä nännü.

Seto Kongressi tsõõriklaud 09.10.2020

XIII Seto kongress jäi 2020. aastal viiruse leviku ohu tõttu pidamata. Selle asemel toimus 9. oktoobril 2020 virtuaalne ümarlaud „Üle ilma setodõ ütte haardminõ“, osales 35 inimest.

KAVA

Tervitused:

Setomaa ülemsootska Rein Järvelill

Rahvastikuminister Riina Solman

Setodõ parhillanõ ja tulõvanõ olõminõ ja kõrraldaminõ üle ilma?

  • SKVK peavanem Aare Hõrn
  • Rahvastikuminister Riina Solman
  • Krasnojarski seto Viktoria Ledo
  • Piret-Torm Kriis
  • Siiri Toomik
  • Maria Rahasepp
  • Maria Noormets (Aare Hõrn kandis ette

Mis vai kes ni kuiss tuu nuuri Seto elo, ilo, keele ni tegemisi mano?

  • Elena Variksoo
  • Tiinu-Liis Tarros
  • Maria Grünberg

Kotsuõpääl algatõt küsümusõ.

Modereeris Aarne Leima

Üle ilma setode tsõõriklaud. I jago 9.10.2020

I osas kõnelevad Rahvastikuminister Riina Solman, Krasnojarski krai seto Viktoria Ledo, sootska Tormi Piret Tallinnast, Võro linnast Siiri Toomik, Maria Rahasepp Põlvast, Noormetsa Maria (ettekande loeb ette Hõrna Aare), Maria Grünberg Tartust. 

Üle ilma setode tsõõriklaud. II jago 9.10.2020

II osas kõnelevad SKVK peavanem Hõrna Aare, Elena Variksoo Petserist. Triinu-Liis Tarros, Maria Grünberg. Ettekannetele järgneb arutelu.