Angu-ui pilli ulli kätte, ull aja pilli lahki.

Seto Kongressi Tugiühing

Seto Kongressi Tugiühing on Seto Kongressi eesmärke ja otsuseid ning otsuste täideviimist toetav vabatahtlik ühendus. Ühingu tegevuse põhieesmärk on seto rahva kestmajäämine ning Setomaa looduliku, kultuurilise, sotsiaalse ja majandusliku keskkonna hoidmine ja parandamine.

Kontakt:

Õie Sarv
tel 5625 2788
e-post oie@sarv.ee