Angu-ui aitümmat, tuust saa-ai' ruuga kiitä', pareb kausikõsõ täüs suurmit.

Seto maastikuarhitektuurilise pärandi inventeerimine, koostatud 2007

Setomaa riikliku kultuuriprogrammi toetusel 2007. aastal valminud uurimus “Seto maastikuarhitektuurilise pärandi inventeerimine, I etapp,” koostaja Mart Külvik.

Tutvu uuringuga siin