Ku laisku es olõsi, kes virku leevä ar süü.

Seto vapp

 Seto vapi kinnitas 2014. aastal Värskas toimunud XI Seto Kongress.