Piä-ks puul suud kinni, tõõsõl poolel lase jauhta'.

Setomaa arengukava 2015-2025

Setomaa arengukava 2015-2025 peegeldas nelja Setomaa valla – Mikitamäe, Misso, Meremäe ja Värska - kogukondade kokkulepet ühistest eesmärkidest. Arengukava koostamist toetas Setomaa arengu programm.

Valdade ühinemise järel töötati välja Setomaa valla arengukava 2018-2027, mille vallavolikogu kiitis heaks 5. oktoobril 2018 ning mis asendab ka Setomaa arengukava 2015-2025.