Tütre' ei olõ soolakala'.

Setomaa arengukava aastateks 2009 - 2013

Meremäe, Mikitamäe, Misso ja Värska vallavolikogud on kiitnud heaks dokumendi "Setomaa arengukava aastateks 2009 – 2013. Visioon aastani 2015."

Moodustatud on ülesetomaalise arengukava elluviimise ja eelarve kavandamiseks komisjon, kuhu iga vald on nimetanud kaks esindajat. Komisjoni kuuluvad:

 • Raul Kudre (Värska)
 • Maivi Laar (Mikitamäe)
 • Maarika Prost (Mikitamäe)
 • Urmas Peegel (Värska)
 • Villu Lillmaa (Meremäe)
 • Armo Raag (Misso)
 • Vello Saar (Värska)
 • Arno Vares (Meremäe)

Komisjon on moodustanud neli valdkondlikku töörühma, igas töörühmas on kõigi valdade esindajad:

 • hariduse ja kultuuri töörühma juhib Värska vald, töörühma juht Triin Kaaleste
 • sotsiaalvaldkonna töörühma juhib Mikitamäe vald, töörühma juht Sulo Nurmeots
 • majandusvaldkonna töörühma juhib Meremäe vald, töörühma juht Guuri Piholaan
 • halduse ja turvalisuse valdkonna töörühma juhib Misso vald, töörühma juht Urmas Peegel

Tutvu arengukavaga siin