Koh kott maah, sääl kodo; koh õdag, sääl üümaja.

Setomaa hetkeolukorra analüüs, koostatud märtsis 2013

Merli Reidolf koostas 2013.aasta märtsis Setomaa Valdade Liidu tellimisel analüüsi, mis kirjeldab Setomaa valdades toimunud muutusi ja arenguid. Hetkeolukorra kirjeldamisel on aluseks võetud Setomaa arengukava aastateks 2009-2013 struktuur. Hetkeolukorra analüüsimisel on kasutatud Statistikaameti avalike andmebaaside andmeid.

Vaata Merli Reidolfi koostatud Setomaa hetkeolukorra analüüsi.