Targalõ tulõ tark hädä kah.

Ülevaade piiriäärset piirkonda puudutavatest uuringutest, koostatud 2007

Setomaa Valdade Liit koostas MTÜ Piiriveere Liider tellimusel 2007. a. kevad-suvel ülevaatliku dokumendi tegevusgrupis eelnevalt läbi viidud uuringute kohta ning selgitatas välja vajaduse täiendavate uuringute läbiviimise osas, tuues eraldi välja:

eelnevalt tegevusgrupi kohta läbi viidud uuringud ning info, kuidas nende uuringu tulemustega tutvuda saab
kokkuvõte tähtsamatest uuringutulemustest - ülevaade, mida saab kasutada strateegia sisendina tegevusgrupi kirjeldamisel soovitused täiendavate uuringute läbi viimise kohta - st mida konkreetselt ja millistel põhjustel on vaja tegevusgrupis täiendavalt uurida.

Kokkuvõttega saab tutvuda siin