Koh härgä, sääl sarvõ.

Uuring: Setomaa maavarad, koostatud 2008

2008. aasta lõpus ja 2009. aasta alguses koostas Eesti Loodusuurijate Selts Setomaa Valdade Liidu tellimisel Setomaa nelja valla loodusvarade uuringu, mis käsitleb piirkonna maavarasid ning nende kasutusvõimalusi. Uuring hõlmab Meremäe ja Misso valdasid Võrumaal, samuti Mikitamäe ja Värska valdasid Põlvamaal.

Uurimistöö annab hinnangu ressursside kasutusvõimalustele informeerimaks arendajaid ja erainvestoreid. Sellest saab ülevaate maavarade esinemisest, maavara varust ja paiknemisest ning kasutusvõimalustest. Ühtlasi on teadlased hinnanud võimalikke keskkonnariske ja selgitanud välja perspektiivsemad ressursid.

Uuringu teostamist toetas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Setomaa arengu programmist.

Tutvu uuringuga siin

Uuringu lisad:

Kaart-skeemid: legend
Kaart-skeemid: järvemuda ja lubi
Kaart-skeemid: liiv ja kruus
Kaart-skeemid: paekivi
Kaart-skeemid: savi
Kaart-skeemid: turvas