Annat perse teisele sittu', situ' ess' hot' läbi küleluiõ.

Uuring Värska kasutatud ravimuda ja kohaliku biomassi kasutamine kasvusubstraadina

2019-2020 teostas Eesti Maaülikool rakendusuuringu, mille eesmärk oli analüüsida Värska Sanatooriumi raviprotseduuridest üle jääva ravimuda potentsiaali põllumajanduses kasutamiseks. Tekkepaigast ning ladustuspaigast võetud mudast määrati nende agrokeemilised omadused ning stabiilsus, sooritati tubased nõukatsed fütotoksilisuse kontrollimiseks ning substraatide põllumajandusliku kasutamise ja turupotentsiaali hindamiseks selgitati välja nende potentsiaal taimekasvatuses reaalsetes kasvutingimustes. 

Uuringut teostamist rahastas Setomaa programm.

Uuringu aruandega on võimalik tutvuda siin