Vasikõga jovva ai võiki joosta.

Värska Aleviku Seltsing

Värska Aleviku Seltsing on loodud 1. juunil 2004.a eesmärgiga parandada Värska aleviku heakorda ning tagada traditsiooniliste külaürituste järjepidevus. Üheks tähtsamaks ja konkreetsemaks seltsinglaste sooviks oli aleviku keskel oleva kiigeplatsi korda tegemine.

Tegevust alustati 2004. aasta juuli keskel, mil Värska valda saabus rühm noori arhitekte Eesti Noorte Arhitektide Liidust, kes soovisid aleviku heakorrale kaasa aidata. Noortega koos töötades tekkis mõte et seda tegevust peaks jätkama järjepidevalt. Korrastati kiigeplatsi ja turuplatsi võsast, parandati purret Õrsova järve ääres.

2004. aasta lõpus saadi positiivne otsus Kohaliku Omaalgatuse programmist Värska Aleviku Seltsingu esimesele projektile „Värska kiigeplats.“ Projekt viidi edukalt ellu kaasates erinevaid huvigruppe: kiigeplatsi heakorrapäevadest võtsid osa Värska pensionäride seltsi liikmed, lihavõttepäeva korraldamisel tehti koostööd Värska Kultuurikeskusega, avalikkusega suhtlemise kohta andis nõu Värska valla arendusnõunik. Mai kuus valmis uus kiigeplats koos pinkide ja prügikastidega kiigeplatsile. Kiigeplats on kujunenud aleviku väikestele ja suurtele elanikele üheks meelispaigaks ning lisas indu ette võtta uusi projekte aleviku ruumilise keskkonna parendamiseks.

2005. aasta alguse Kohaliku Omaalgatuse programmi voorust saadi toetust seltsingu esitatud projektile „Kodu-uurimustöö „Värska kultuurielu 1940. aastatel kuni tänapäevani“. Projekti elluviimisel tehti koostööd Värska Gümnaasiumi ja Värska Kultuurikeskusega.

2006 aastal saadi toetust ja viidi ellu järgmised projektid: „Kolme kogukonna käsitööpäevad,” teine elluviidud oli „Värska ekstreemspordirada,” kus projekti projektide elluviimisel tehti koostööd Värska Kultuurikeskuse ja Värska vallavalitsusega.

Värska Aleviku Seltsing seltsingu juhtimisõigusega liige on Heini Kena.

Heini Kena kontaktandmed:

tel 5341 8568
e-post: heini.kena@mail.ee
aadress: Värska alevik, 64001, Põlva mk.