Kodo olõ-õi kitsõpujast, õt ar pakõ.

XII Seto Kongress 09.10.2017 Värskas

XII Seto Kogressil 9. oktoobril 2017.a Värskas osales 64 saadikut ja 35 registreeritud külalist.

XII Seto Kongressi otsused

***

XII Seto kongressi ettekanded

 • Päävanõp Itse Urmet - Ettekannõ Seto Kongressi Vanõbidõ Kogo tüüst katõ kongressi vaihõlitsõl aol (Slaidid ja tekst)
 • Ülembsootska Torm-Kriisi Piret - Ettekannõ Seto kiil (Slaidid ja tekst
 • Nuursootska Huigi Annabel - Ettekannõ (Tekst)
 • Petsere setokõisi esindäjä Majaku Helju - Ettekannõ
 • Talina setokõisi esindäjä Nassari Elvi - Ettekannõ Setodõ elost Tallnah (Slaidid)
 • Tarto setokõisi esindäjä Noormõtsa Maria - Ettekannõ (Tekst)
 • Põlva setokõisi esindäjä Rahasepa Maria - Ettekannõ (Tekst)
 • Setomaa Valdu Liidu kultuurinõvvuandja Hõrna Aare - Ettekannõ Seto kultuur (Tekst)
 • Setomaa muusiumidõ esindäjä Sarvõ Õiõ - Ettekannõ Setomaa muusiumi’ (Slaidid ja tekst)
 • Siberi setokõisi esindäjä Kaubi Veronika ja Ivanova Olga - Ettekannõ Siberi seto (Slaidid)
 • Viisakoordinaator Karjusõ Andy - Ettekannõ kultuuriviisadõ arvu suurõndamisõst ja reisidokumendih olõva sünnükotusõ kajastamisõst (Tekst)
 • Setomaa Valdu Liidu juhatusõ esimiis Timmo Margus - Ettekannõ SVL tegemistõst viimädse 3 aastaga joosul, setokõisi kuuhtüü ja võimaligu´ tulõvigutsihi´ (Slaidid)
 • Siberi Eesti seltsi esindäjä Oinetsi Veera - Ettekannõ Krasnojarski eesti rahva kultuuriautonoomia „EESTI“ -Meie tegevus seto kuulturi heaks Siberis (Slaidid)'
 • Setomaa 2017 aastaga imä, esä, vanaimä, vanaesä, ettevõtja ja ilosamba kodo avvustaminõ (Slaidid
 • Seto Kongressi Vanõmbidõ Kogo kandidaatõlõ antu helü 

***

Meediakajastused XII Seto Kongressist

***

Seto Kongressi kodokõrd

Kuulutus (kava)

Seto Kongressi saadkidõ valimisõ kõrd.  XII Seto Kongressi saadku volikiri