Tuli on hallus, armastus om kümme vuuri halusap.

XII Seto Kongress 09.10.2017 Värskas

XII Seto Kogressil 9. oktoobril 2017.a Värskas osales 64 saadikut ja 35 registreeritud külalist.

XII Seto Kongressi otsused

***

XII Seto kongressi ettekanded

 • Päävanõp Itse Urmet - Ettekannõ Seto Kongressi Vanõbidõ Kogo tüüst katõ kongressi vaihõlitsõl aol (Slaidid ja tekst)
 • Ülembsootska Torm-Kriisi Piret - Ettekannõ Seto kiil (Slaidid ja tekst
 • Nuursootska Huigi Annabel - Ettekannõ (Tekst)
 • Petsere setokõisi esindäjä Majaku Helju - Ettekannõ
 • Talina setokõisi esindäjä Nassari Elvi - Ettekannõ Setodõ elost Tallnah (Slaidid)
 • Tarto setokõisi esindäjä Noormõtsa Maria - Ettekannõ (Tekst)
 • Põlva setokõisi esindäjä Rahasepa Maria - Ettekannõ (Tekst)
 • Setomaa Valdu Liidu kultuurinõvvuandja Hõrna Aare - Ettekannõ Seto kultuur (Tekst)
 • Setomaa muusiumidõ esindäjä Sarvõ Õiõ - Ettekannõ Setomaa muusiumi’ (Slaidid ja tekst)
 • Siberi setokõisi esindäjä Kaubi Veronika ja Ivanova Olga - Ettekannõ Siberi seto (Slaidid)
 • Viisakoordinaator Karjusõ Andy - Ettekannõ kultuuriviisadõ arvu suurõndamisõst ja reisidokumendih olõva sünnükotusõ kajastamisõst (Tekst)
 • Setomaa Valdu Liidu juhatusõ esimiis Timmo Margus - Ettekannõ SVL tegemistõst viimädse 3 aastaga joosul, setokõisi kuuhtüü ja võimaligu´ tulõvigutsihi´ (Slaidid)
 • Siberi Eesti seltsi esindäjä Oinetsi Veera - Ettekannõ Krasnojarski eesti rahva kultuuriautonoomia „EESTI“ -Meie tegevus seto kuulturi heaks Siberis (Slaidid)'
 • Setomaa 2017 aastaga imä, esä, vanaimä, vanaesä, ettevõtja ja ilosamba kodo avvustaminõ (Slaidid
 • Seto Kongressi Vanõmbidõ Kogo kandidaatõlõ antu helü 

***

Meediakajastused XII Seto Kongressist

***

Seto Kongressi kodokõrd

Kuulutus (kava)

Seto Kongressi saadkidõ valimisõ kõrd.  XII Seto Kongressi saadku volikiri