Halva leevä iks ar' süüt, halva ello um rassõ ellä'.

Oodami kostipäävä kohvkidõ kirjapandmist!

Ülle Pärnoja 19.01.2016

2016. aastagal tulõ jal’ Seto Külävüü kostipäiv! 13. august om põhipäiv, 14. augustil pakumi külälisilõ viil tegevust – omma’ opitarõ’ ja mõnõh kohvkuh peräpütüpäiv. Kohvkidõ sooviavaldusi oodami kooni’ 5. veebruani. Registriirmisõst täudä ankeet siih: http://goo.gl/forms/gp8B6vlo2C.

Mano saat küüsüdä’ turism@setomaa.ee ja +372 512 5075 (Ülle Pärnoja, Setomaa Turism).

Setomaa Turism