Hüä sõna süü võõra väe.

Meremäe pensionäride seltsingu oktoobrikuu tegemistest

Liia Solovjev 08.11.2018

Teisipäeval, 6.novembril toimus Meremäe pensionäride seltsingu igakuine kokkusaamine. Nagu meil on tavaks kujunenud, õnnitlesime käesoleva kuu sünnipäevalapsi ja laulsime neile.Suureks rõõmuks ühinesid meie seltsinguga ka kaks eakat Luhamaalt. Loodame, et sealt on meiega liitujaid teisigi. Seltsis on ikka segasem!

Pärast jätkus meil koosviibimine toredate külalistega: Consuelo Laanemäe Räim – Setomaa valla piirkonna politseinik ja Kerli Tallo - Maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert. Consuelo rääkis meile eakate vastasest vägivallast jt. eakatega seonduvatest probleemidest, nende ennetamisest ja abi otsimise võimalustest. Kerli tutvustas meile kõike, mida on vaja liigeldes meeles pidada, millele tasub liikluses tähelepanu pöörata ning kuidas vältida liiklusõnnetusse sattumist. Lisaks viis ta läbi väga huvitava võistlusmängu-viktoriini liiklusohutuse teemadel. See oli väga huvitav, lõbus ja uuendas ning värskendas meie teadmisi. Pealtnäha kõigile juba teada-tuntud asjad, aga ometi nii mõndagi uut ja vajalikku meie teadmisse. Lisaks jagati veel kõigile helkureid ja infovoldikuid ja veel üht-teist. Igatahes oli kõigil väga huvitav ja lõbus olla. Aitäh toredatele lektoritele!

Oktoobrikuus käis seltsing koos Meremäe raamatukogu lugejatega Mõnistes väikesel ekskursioonil. Tutvuti „Tõe ja õiguse“ filmimise võttekohaga, Mõniste Kooliga, kus õpilased esitasid meile ka näitemängu jt. kohalike vaatamisväärsustega ja käisime ka „üle piiri“ Apes. Järgmisel kuul on uued tegemised.