Kergemb kedägi laita ku kitta.

10.10.2018 ühine seminar võrgustike liidritele

Ühine seminar võrgustike liidritele toimus Ruijenas 10.10.2018. Teema: Kuidas edukalt jätkata piiriülest koostööd 2020. aastal - praktilisd sammud ja ideed. Külastati ka käsitööliste ühendust Rūzele, Rūjiena jäätisevabrikut ja Koni veskit.

27 osalejat