Kui om häste, sis kõigil hüä. A' ku' halvastõ, sis võta-ai kiäki hindä pääle.

14.04.2018 Ühine osalemine Smiltene laadal

Ühiselt osalesid projektis osalevad ettevõtjad Smiltene laadal14.04.2018.

10 osalejat

Korraldaja Smiltene vald