Hädä oppas, nälg näütäs.

15.-16.06.2019 Vastseliina laadal osalemine

15.-16.06.2019 Vastseliina laadal osalemine (24 osalejat). Korraldaja Võru vald.