Hoia raha mustas päiväs.

16.10.2019 Räpina, Setomaa ja vastseliina ettevõtjate ühisseminar

16.10.2019 toimus Räpina, Setomaa ja vastseliina ettevõtjate ühisseminar (28 osalejat), kus tehti kokkuvõtteid projektist COOP Local.

Leiti, et  

  • Väikeetevõtjale oluline teda, mis ümbruskonnas tehakse, nii saab leida koostööpartnereid.
  • Kasvas konkurentsivõime.
  • Kasvas usk endasse, ettevõtlikkus.
  • Teadmised tootearenduseks.
  • Õpiti uusi töövõtteid. Saab teha uusi asju, saab teha teistmoodi.
  • Tekkisid konktaktid, ühised projektivälised tegemised. Asi läheb edasi, ei lõpe koos projektiga