Pinni pestäs kerkoh ka'.

Avati tooetearenduskeskus „Active Village” Pihkva lähistel

21.oktoobril 2020 toimus Pihkva lähistel Logozovitši külas tootearenduskeskuse “Active Village” avamine. 

Keskuses on võimalik kohalikel ettevõtetel ning aiamaade omanikel kasutada aia- ja metsasaaduste kuivatamise ning pakendamise teenust. Samuti katsetatakse uuenduslikku külmkuivatamise meetodit ning teenuseid on võimalik kasutada ka mahetootjatel. Keskuse rajas ja sisustas kaasaegse tehnoloogiaga MTÜ „Efektiivse põllumajanduse ja aianduse keskus“ koostöös kohalike koostööpartneritega Eesti-Vene piiriülese koostööprojekti “Active Village” raames. Keskuses plaanitakse hakata korraldama ka ekskursioone ning kohalike ettevõtjate poolt pakutavate toodete tutvustusi ning degusteerimisi. 

Projekti juhtpartner on MTÜ Setomaa Liit (Eesti), partnerid Räpina Aianduskool (Eesti) ja MTÜ „Efektiivse põllumajanduse ja aianduse keskus“ (Venemaa).


Tänu projektile on juba varem loodud Obinitsas aiasaaduste külmutuskeskuseks ning Räpina aianduskool soetas uuendusliku kastmissüsteemi. Lisaks toimuvad erinevad koolitused, seminarid ning õppereisid aiandusvaldkonna ettevõtetele.

Projekt „Active Village“ lõpeb 2021. aasta septembris. Projekti kogueelarve on 426 645,00 eurot, millest 383 980,50 eurot on Eesti-Venemaa piiriülese koostöö programmi 2014–2020 toetus.
Eesti-Venemaa piiriülese koostöö programmi 2014–2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel. Programm täiendab Euroopa Liidu ja Venemaa üldisi suhteid, mis keskenduvad abikõlblikele piirialadele mõlemal pool piiri.

Videoklipp tootearenduskeskuse avamisest