Kas mine' vihalda sanna vai rahalda kõrtsi.

23.09.2018 ühine osalemine Ape laadal

23.09.2018 osalesid projektis osalevad ettevõtjad ühiselt Ape laadal, käsitöölised panid Ape kultuurimajas üles ühise näituse oma toodetest.

22 osalejat