Nisa panõt ar' suuhõ, a meelt saa-ai päähö panda.

23.09.2018 ühine osalemine Ape laadal

23.09.2018 osalesid projektis osalevad ettevõtjad ühiselt Ape laadal, käsitöölised panid Ape kultuurimajas üles ühise näituse oma toodetest.

22 osalejat