Kiä kohut käü, tuu olkõ' kahrõ' miis, tuul olkõ' hammas hüä.

Eesti Maaülikooli kolm konkursivälist õppekohta Setomaa noortele (0)

Eesti Maaülikool võtab 2023. aastal konkursiväliselt õppima kuni kolm Setomaalt pärit noort (https://www.emu.ee/et/sisseastujale/bakalaureuseope/vastuvott-vastuvotutingimusi-arvestamata/, vt punkt 2)

Konkursivälisele kohale konkureerimiseks on vajalik Setomaa Liidu ja Seto Kongressi Vanemate Kogu soovitus. Soovituse saamiseks saata CV, sooviavaldus ja motivatsioonikiri aadressil info@setomaa.ee hiljemalt 3. juulil 2023. Motivatsioonikirja pikkus võiks olla pool lehekülge ning selles tuleks jagada oma mõtteid, kuidas valitud eriala võiks aidata arendada elu Setomaal.

Kindlasti tuleb õigeaegselt esitada sisseastumiseks vajalikud dokumendid Eesti Maaülikooli, palun jälgida infot Eesti maaülikooli lehel (http://www.emu.ee/sisseastujale/).

6. või 7. juulil toimub SL ja SKVK moodustatud komisjoni vestlus kandidaatidega. Vestlusel hinnatakse eelkõige kandidaadi eelnevat tegevust kodukandis, huvitatust ning teadmisi oma kodukoha elust ja kultuurist, valmisolekut osaleda aktiivselt kohaliku elu edendamises ja seto organisatsioonide töös.

Konkursiväline vastuvõtt toimub Setomaa Liidu, Seto Kongressi Vanemate Kogo ja Eesti Maaülikooli vahel sõlmitud lepingu alusel. Eesti Maaülikool on võimaldanud Setomaa noortele kolm konkursivälist õppekohta alates 2005. aastast.
Lisainformatsioon 510 6664, info@setomaa.ee (Kaja Tullus)Kommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood