Mingu-ui kohtuga kohut käümä: kohus pand su käpä ala.

Uudised