Nisa panõt ar' suuhõ, a meelt saa-ai päähö panda.

Uudised