Ku külä mullõ küllüle, sõs ma küläle sällüle.

Uudised