Ega' lõo sita pääl leibä kasu-ui', ku lehmä sitta saa-ai'.

28.10.2018 osalemine Lindora laadal ja kontaktüritus

28.10.2018 osalesid projekti kaasatud Läti ettevõtjad ühiselt Lindora laadal. Pärast laata toimus kontaktüritus, millest võtsid osa ka projekti kaasatud Eesti ettevõtjad.

11 ettevõtjat Lätist