Kel jalg tümpsähäs, tuu kiil nilpsahas.

28.10.2018 osalemine Lindora laadal ja kontaktüritus

28.10.2018 osalesid projekti kaasatud Läti ettevõtjad ühiselt Lindora laadal. Pärast laata toimus kontaktüritus, millest võtsid osa ka projekti kaasatud Eesti ettevõtjad.

11 ettevõtjat Lätist