Süük sünnüs söögi pääle, a lüük sünnü-üi löögi pääle.

Aianduskoolitused

Aianduskoolituste korraldaja on Räpina Aianduskool.

8. novembril 2017 viis Tiina Paasik läbi koolituse "Küüslauk ja vähetuntud köögiviljad".

21. novembril viis Juta Lopp läbi koolituse "Viljapuusordid ja pookealused, marjapõõsaste lõikamine."