Mdä lähemb kaiv, tuud vähämb vaiv.

Projekt "Active Age"

Setomaa Valdade Liit on algatanud rahvusvahelise koostööprojekti „Active Age“ (Tegus iga), mille eesmärk on võrdsemate võimaluste loomine pikaajalistele töötutele inimestele vanuses 55+ ligipääsuks kohalikule tööjõuturule.

Projekti tegevused viiakse ellu koostöös Ape valla ja Engure vallaga Lätist.

Projekti raames viiakse 2016.-2017.aastal ellu järgmised tegevused:

  • uuringu läbiviimine 55+ vanuses inimeste seas, kes on olnud rohkem kui aasta tööturult eemal
  • arvuti kasutamise baaskoolituse korraldamine
  • inglise keele baaskursuse korraldamine inimestele, kes on huvitatud tööst turismiettevõtetes
  • käsitöökoolituste korraldamine, sh. töövahendite soetamine
  • muude praktiliste ja teoreetiliste koolituste korraldamine
  • ühisseminaride ja õppereiside korraldamine
  • pikaajalistele tööturult eemal olnud inimestele tugigrupi korraldamine koostöös mentoritega
  • ühise laada korraldamine koolitustel ja tugigrupis osalejatele

Projekti „Active Age“ elluviimist rahastab Kesk-Läänemere Programm 2014-2020. Setomaa-poolset omafinantseeringut toetab Setomaa arengu programm.

Projekti kogueelarve on 197 552 EUR, millest Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus on 167 919 EUR.Vaata lähemalt