Kodo mõtõ tii pääle kõlba-ai.

Projekt "Active Age"

Setomaa Valdade Liit on algatanud rahvusvahelise koostööprojekti „Active Age“ (Tegus iga), mille eesmärk on võrdsemate võimaluste loomine pikaajalistele töötutele inimestele vanuses 55+ ligipääsuks kohalikule tööjõuturule.

Projekti tegevused viiakse ellu koostöös Ape valla ja Engure vallaga Lätist.

Projekti raames viiakse 2016.-2017.aastal ellu järgmised tegevused:

  • uuringu läbiviimine 55+ vanuses inimeste seas, kes on olnud rohkem kui aasta tööturult eemal
  • arvuti kasutamise baaskoolituse korraldamine
  • inglise keele baaskursuse korraldamine inimestele, kes on huvitatud tööst turismiettevõtetes
  • käsitöökoolituste korraldamine, sh. töövahendite soetamine
  • muude praktiliste ja teoreetiliste koolituste korraldamine
  • ühisseminaride ja õppereiside korraldamine
  • pikaajalistele tööturult eemal olnud inimestele tugigrupi korraldamine koostöös mentoritega
  • ühise laada korraldamine koolitustel ja tugigrupis osalejatele

Projekti „Active Age“ elluviimist rahastab Kesk-Läänemere Programm 2014-2020. Setomaa-poolset omafinantseeringut toetab Setomaa arengu programm.

Projekti kogueelarve on 197 552 EUR, millest Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus on 167 919 EUR.Vaata lähemalt