Lepä kannust kasu-ui' kõivo ja kõo kannust kasu-ui' leppä.

Ape ja Engure õppereis Setomaale

4.-5. augustil 2017 toimus Ape ja Engure õppereis Setomaale.

Tutvuti Nopri talu ja meiereiga, Andri-Peedo kitsefarmiga, ettevõttega VIP-Mööbel ning Seto ateljee-galeriiga Hal´as kunn. Esimese päeva õhtul oli Piusa ürgoru puhkemajas kohtumisõhtu, kus osalesid peale külaliste ka Setomaa aktiivsed projektis osalenud. 

Teisel päeval külastati Meremäe vaatetorni ja Luhamaa kirikut ning osaleti Seto kuningriigipäeval Luhamaal.