Ku' olõ-õsi elävä' kalmõ', sinnä olõ-õsi pal'lo minejit.

Ape õppereis Pihkva oblastisse, 25.-26.10.2013

25.-26.oktoobril 2013 külastas projekti ELRII-291 "Heritage Business" raames Pihkva oblastit 26 ettevõtjat Ape vallast Lätimaalt.

Õppereisi grupis oli ettevõtjaid mitmelt elualalt nagu põllumajandus, puidutöötlemine, käsitöö jne.

Grupi liikmed külastasid "Dashenka" piimafarmi, aiandusettevõtet "Vitjaz", turismitalu/muuseumi "Olga hutor", tehast "Eurokeramika", turismifirmat "SVN-Tur",

Petseri käsitööhoovi, õmblusettevõtet "IP-Moskvin", turismiettevõtet "Bor Belkovo", Pihkva käsitöökeskust "Pokrovski ugol", Pihkva klaasikoda ning Irboska muuseum-kindlust.

25.oktoobri õhtul toimus kohtumine Petseri rajooni ettevõtjatega, kus arutati kahe regiooni ettevõte vahelisi koostöövõimalusi.