Ul'li petetäs ar' ubinaga, tarka jovva-ai taalrigagi.

Projekt ELRII-291 “Heritage Business”

Aprillis 2013 käivitasid Setomaa Valdade Liit, Petseri rajooni administratsioon ja Ape vald projekti “Kultuuripärandi kasutamise edendamine tootearenduses - Heritage Business”. Projekt lõppes 30. juunil 2015.

Need partnerid ühendasid oma jõud piirialade väikeettevõtete konkurentsivõime parandamiseks piiriülese koostöö ning kohaliku kultuuripärandi ja ressursside kasutamise tootearenduses.

Projekt suurendas väikeettevõtete oskusi ja teadmisi kohaliku kultuuripärandi, traditsioonide ning loodusressursside kasutamiseks erinevates ettevõtlusvaldkondades. 2015. aastal avati Petseri linnas piiriülese ettevõtluse ja koostöö keskus. Piirialade väikeettevõtted saavad keskust kasutada koosolekuteks, nõustamisteenuse saamiseks, koolitusteks ja seminarideks. Kasutada saab kontoriruume keskusse rajatud inkubatsioonikeskuses.

Projekti partnerid korraldasid ettevõtetele naaberturgudel tegutsemise kohta seminare, tootearenduskoolitusi ja vastastikuseid õppereise. Väga oluline oli majandusõppe programmi käivitamine Petseri ja Ape regiooni koolides ning selle edasiarendus Setomaa koolides.

Projekti “Heritage Business” kaasrahastajad olid Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programm 2007-2013 ja Setomaa arengu programm. Projekti kogueelarve oli 932 389 EUR.

Projekti inglisekeelne tutvustus on kättesaadav siit.

PRESS RELEASE: Project ELRII-291 “Heritage Business” finished on 30.06.2015

Est-Lat-Rus programmi koduleht www.estlatrus.eu

Euroopa Liidu arengukoostöö EuropeAid veebileht http://ec.europa.eu/europeaidVaata lähemalt