Ahnõ kõtt ei saa kunagi täüs.

Juuni 2017 Ettevõtjate küsitlus

Mais-juunis 2017 viidi läbi projekti piirkonna (Setomaa, Vastseliina, Räpina; Ape ja Smiltene) liha-piimatootjate ja -töötlejate, marja-puuviljakasvatajate ja -töötlejate, köögivilja- ja teiste taimede kasvatajate ja -töötlejate ning käsitööliste hulgas uuring, mille eesmärk oli saada informatsiooni, mis aitaks paremini kavandada projekti tegevusi (kohtumisi, koolitusi, laatadel osalemist ja õppereise).

Küsitluse viis läbi OÜ Teravik.

Küsitlustulemustega on võimalik tutvuda siin