Saa'ai sis inäb pinni süütä, ku jo susi kar'ah um.

Setomaa Edendüsfond toetas 2020.aasta esimeses taotlusvoorus üheksat projekti

Setomaa Edendüsfondi 2020. aasta esimese taotlusvooru tähtaega pikendati koroonaviiruse leviku tõttu, taotluste esitamise tähtajaks määrati 1. juuni 2020. Setomaa Edendüsfondile saabus 2020. aasta esimeses taotlusvoorus nimetatud tähtajaks üheksa taotlust, taotluste kogusumma oli 37489 eurot. 

Taotlejad said 15. juunil võimaluse tutvustada oma projekte komisjonile ja vastata komisjoni liikmete küsimutele.

Komisjon otsustas Setomaa Edendüsfondi teises taotlusvoorus rahastada üheksat projekti, teise taotlusvooru toetuste ja laenu kogusumma on 29 160 eurot.

1. Merli Haameri projekti „Sanitaartingimuste loomine“ toetatakse 5000 euro ulatuses 6 protsendilise intressiga laenu andmisega;  projekt võimaldab luua majapidamisele vajalikud sanitaartingimused.

2. Lauri Saare projekti „Olemasoleva hoone ümberehitamine juurvilja koorimisruumiks“ toetatakse 4940 euroga. Projekti abil tehakse vanas ruumis korda põrand, seinad ja lagi, paigaldatakse tõstetav välisuks, septik ja imbväljak. 

3. MTÜ Obinitsa Puhkekeskuse projekti „Obinitsa Puhkemaja seminariruumi sisustamine“ toetatakse 5350 euroga. Projekt võimaldab sisustada valminud saali selliselt, et oleks võimalik seal korraldada seminare, koosolekuid, õpitubasid.

4. MTÜ Uusvada Kultuuriküla projekti „Kanalisatsioon külakeskusele“ toetatakse 2670 euroga. Projektiga rajatakse külamajale toimiv kanalisatsioonisüsteem.

5. MTÜ Lobotka Küla Selts projekt „Puurkaev Lobotkasse“ toetatakse 6000 euroga. Projektiga rajatakse Lobotka külaplatsile kaev, mis võimaldav varustada külalisi, telkijaid, autokaravane ja külaelanikke puhta joogiveega.

6. MTÜ Taarka Pärimusteatri projekti „Lavastuse “Petserimaa igatsus” väljatoomine“ toetatakse 1600 euroga. Projekt võimaldab tasustada 2021. aasta suvelavastuse projektijuhi ja turundaja tööd.

7. MTÜ Obinitsa Puhkemaja projekt „Matkapakett Obinitsa jõe äärest ja väest üles!" toetatakse 300 euroga.Projektiga trükitakse matkapaketti tutvustavad voldikud.

8. Setomaa Noorsootöö Keskuse projekti „Võrumaa noorte suvepäevad Obinitsas“ toetatakse 1750 euroga. Projekt avardab võimalusi korraldada atraktiivseid tegevusi tutvustamaks Võrumaa noortele Setomaa kultuurilist omapära ja muuta suvepäevad põnevamaks.

9. MTÜ Meremäe Kultuuriühing projekti „Hilläkeste nulga saali kasutusvõimaluste laiendamine“ toetatakse 2000 euroga. Projektiga paigaldatakse õhk-õhksoojuspump, mis laiendab ruumi kasutusvõimalusi.

Laenud antakse 6-protsendilise aastaintressiga ning intressidena laekuvat raha kasutab Setomaa Edendüsfond järgmiste projektide toetamiseks.

Setomaa Edendüsfond võtab kogu aeg tänuga vastu annetusi. Annetamise ja taotlemise kohta loe lähemalt

Järgmise taotlusvooru tähtaeg on 1. oktoober 2020.

Setomaa Edendüsfondi eesmärk on innustada Setomaal elavaid inimesi, tegutsevaid ettevõtjaid ja külakogukondasid teostama ideid, mis arendavad elu Setomaal. Setomaa Edendüsfond töötab põhimõttel – kogukonnalt kogukonnale, kogudes annetusi ja vahendades annetustest saadud vahendeid heade mõtete teostamiseks.