Saada' turak turulõ, aja poti purulõ.

Setomaa Edendüsfond

Setomaa Liit on käivitanud Setomaa Edendüsfondi (SEF),  mille eesmärk on innustada Setomaal elavaid inimesi, tegutsevaid ettevõtjaid ja külakogukondasid teostama ideid, mis arendavad elu Setomaal. SEF kogub ja jagab selle eesmärgi teostamiseks rahalisi vahendeid. Põhjalikuma info saamiseks vaata SEF alusdokumenti

SEF annab stipendiume õppe-, teadus- loome-, sporditööks ning toetusi ja laenusid projektidele, mille eesmärk aitab kaasa SEF eesmärgi saavutamisele. Taotlusi (kinnitatud vormil) saab esitada aadressil info@setomaa.ee kaks korda aastas: 1. aprilliks ja 1. oktoobriks. Taotlused vaatab läb Setomaa Liidu nõukogu moodustatud komisjon, kuhu kuuluvad Seto Kongressi Vanemate Kogu, Seto Kuningriigi kroonikogu, Setomaa vallavolikogu, Setomaa vallavalitsuse ning annetajate esindaja. 

SEF võtab ülekandega vastu rahalisi annetusi eurodes nii juriidilistelt kui füüsilistelt isikutelt. Kui soovid aidata aktiivsetel inimestel edendada elu Setomaal, siis palun tee ülekanne Setomaa Liidu kontole EE657700771003363633 LHV Pangas või kasutades allpool olevaid pangalinke. Kui annetad vähemalt 50 eurot ja soovid osaleda komisjoni töös, palun teata sellest aadressil info@setomaa.ee hiljemalt taotlusvooru tähtpäevaks, soovijate vahel loositakse välja üks koht.

Setomaa Liit on kantud Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja. Tulumaksuseaduse paragrahv 27 alusel võivad füüsilised isikud nimekirja kantud ühendusele tehtud annetused tulust maha arvata. Juriidilised isikud võivad nimekirja kantud ühendust maksuvabalt toetada kuni 10% kalendriaasta 1. jaanuariks lõppenud maksumaksja viimase majandusaasta kasumist või 3% maksumaksja poolt samal kalendriaastal sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summast.

Iga annetus viib elu edasi. SEF - kogukonnallt kogukonnale! 

Soovin toetada Setomaa edendusfondi

 

Juriidilise isiku puhul juriidilise isiku nimi

Füüsilise isiku puhul oluline, kui annetaja soovib annetuselt tulumaksuvabastust

Teie e-posti aadress

Oluline eelkõige, kui annetaja soovib osaleda komisjoni töös